Healing

Een healing geven doet Marieke nooit zelf. Haar lichaam is slechts een instrument waardoor energie wordt geleid door de gidsen. Hoe dat gebeurt en hoe lang dat duurt dat is nooit van te voren te zeggen. Een healing kan enkele minuten tot enkele uren duren. Gemiddeld duren healings een halfuur tot een uur.

 

Geen enkele healing is hetzelfde. Soms dan gaat Marieke geheel in trance en wordt zij geleid door de gidsen. Of zij blijft in haar dagbewustzijn en krijg instructies die zij mag uitvoeren.

Healing

Het doel van een healing is om blokkades, lichamelijk en mentaal op te heffen en energie beter te laten stromen. De cliënt gaat op de behandeltafel liggen. Mijn handen dienen als doorgeefluik en de gidsen geven aan wat er gaat gebeuren. Meestal blijf ik naast de tafel staan met mijn handen omhoog waardoor de energie wordt geleid.

 

Crystal healing

 Een crystalhealing is in de basis hetzelfde als een gewone healing. Met dit verschil dat ik gebruik maak van kristallen. Hoe deze kristallen worden ingezet, is ook weer afhankelijk van de gidsen en hun keuze daarin. Het doel is altijd om energie beter te geleiden en blokkades op te heffen.

 

Chakra-crystal-healing

Dit houdt in dat de stenen op uw chakra’s worden geplaatst om de energie beter te geleiden. Dat kan op alle chakra’s of alleen de chakra’s die extra aandacht gaan krijgen tijdens een healing.

 

Crystal-skull-healing

 Dit is een afgeleide vorm van crystal healing. De Maya werkten ook met kristallen schedels. De schedels staan bekend speciale kennis te bevatten. In Crystal-skull-healing worden ze ingezet als generator en zetten ze energie om in gebundelde krachtstralen. De schedels zijn verbonden met verschillende externe bronnen die ieder hun eigen energie bevatten.